til forsiden

Revision og Regnskab

Revision:

De fleste danske aktie- og anpartsselskaber er underlagt revision, som er en del af vores område som registrerede revisorer.

Vi sigter mod, at gøre revisionen så effektiv som muligt, så kunden får en positiv oplevelse og samtidigt kan bruge vore observationer på en god konstruktiv måde.

 

Vi vil i forbindelse med revisionen stille forbedringsforslag til ændringer, som både kan give virksomheden en værdiforøgelse, sparede omkostninger og øget indtjening.

 

Vi aftaler i forbindelse med planlægningen af revisionen, hvor stor en del af materialet, som kunden selv ønsker at indsamle for derved at lette og minimere tidsforbruget på revisionen.

 

Regnskab:

De fleste erhvervsdrivende virksomheder er pligtige til at udarbejde et regnskab. Aktie- og anpartsselskaber mf., er pligtige til at aflægge årsrapporten efter årsregnskabsloven.

 

Revisorhuset Halsnæs har stor erfaring med udarbejdelse af regnskaber/årsrapporter.

Vores medarbejdere og kvalitetsstyringsværktøjer sikrer, at regnskaberne lever op til lovgivningens krav.

Alle regnskaber/årsrapporter bliver forsynet med en erklæring og konklusion på det udførte arbejde.

Som en naturlig del af opgaven, afholder vi et regnskabsmøde med kunden.

 

 

Revisorhuset Halsnæs

Registreret Revisionsaktieselskab  Strandvejen 46

3300 Frederiksværk

CVR nr. 20572043    

 

Tlf: 4777 1122